Siciliansk forsvar – Dag 2

Da fyrer vi løs igjen. I dag står det to nye videoer på planen, og så skal alle oppsummeres.


Sicilian Defense fra The Chess Website

 • Siciliansk forsvar 1..c5 er det mest populære og det best skårende svaret på hvits 1.e4.
 • c5 hindrer d4, så hvit spiller som regel Sf3 for å ta tilbake kontrollen og også dominere e5.
 • Svart svarer gjerne d6 som forsvarer c5 med en liten bondekjede, hindrer e4-e5 og åpner for Lc8. Det blokkerer imidlertid Lf8 som må finne en annen vei ut.
 • Hvit spiller nå d4 for å ta sentrum. Svart kan ikke akseptere det og slår med cxd4.
 • Hvit slår tilbake med springeren. Det er for tidlig å gå ut med dronningen som lett presses tilbake med Sc6 og mister tempo.
 • Svart utvikler seg med Sf6 og legger press på sentrum, spesielt bonden på e4.
 • Hvit må forsvare bonden, og gjør det som regel med Sc3.
 • Vi har nå en veldig vanlig startposisjon i siciliansk, og svart har mange gode fortsettelser. Vi skal se på tre av dem:
  • a6 (Najdorf) forsvarer b5-feltet og hindrer hvits angrepsplaner på den fløyen. Svart kan senere spille b5 og Lb7, med terrengfordel på dronningfløyen og press i den lange diagonalen mot kongefløyen.
  • Nc6 (Klassisk) gir normal utvikling. Hvis hvit slår med NxNc6 så slår svart tilbake med bonden og kan gå forover med bøndene og få sterk sentrumskontroll.
  • g7 og Lg6 med kort rokade (Dragen) gir en solid kongestilling og kraftig press mot dronningfløyen med «drageløperen» på diagonalen h8-a1.
 • Siciliansk er et veldig godt forsvar for svart som gir mye spill og angrepsmuligheter.

Sicilian Defence: Open Sicilian fra Chessopenings.com

 • Etter e4 spiller svart c5 for å nøytralisere hvits forsøk på å utvide i sentrum med d4.
 • Hvis hvit likevel klarer å spille d4 vil svart bytte hvits sentrumsbonde mot sin c-bonde og derved ende opp med bondemajoritet i sentrum. Denne majoriteten er svært viktig for svart, og danner grunnlaget for mye av svarts muligheter og spill.
 • Hvit aksepterer gjerne dette mot å få et sterkt utviklingsforsprang og angrepsmuligheter. Siciliansk er i utgangspunktet treg siden c5-bonden ikke hjelper svarts utvikling, og når svart flytter den enda en gang gir det hvit et voldsomt forsprang. Dette må hvit utnytte for å få fordel av åpningen.
  • Her vises tilsvarende bytte på d4 i Skotsk, hvor svart bytter e-bonden i stedet for c-bonden. Hvit får da ikke samme forsprang fordi e-bonden har åpnet for svarts utvikling, men svart får heller ikke bondemajoritet i sentrum.
 • Hvits springer står veldig godt på d4, og svart kan ikke fjerne den uten kostnad. e7-e5 svekker d5-feltet som hvit allerede har kontroll over. Db6 er sårbar for angrep, typisk fra Le3. Hvit er uansett fornøyd med å flytte springeren til b3 hvor den deltar i forsvaret av dronningfløyen og er ute av veien for hvits kommende bondestorm på kongefløyen.
 • En tredje årsak til at svart blir hengende etter er at flere av de beste variantene inneholder enda et bondetrekk, slik som a6 i Najdorf og g7 i Dragen.
 • Tross alt dette har posisjonene som oppstår et sterkt og godt rykte. Både Bobby Fischer og Garry Kasparov bygget mye av sine fantastiske karrierer på Siciliansk, og det sier det meste.
 • Grunnen er at bondemajoriteten i sentrum gir solid kompensasjon. Svart utvikler seg sakte men sikkert press mot hvits e-bonde og etter hvert ekspansjon på dronningfløyen. Hvit må finne seg i at forspranget smuldrer opp, og at svarts motspill byr på seriøse utfordringer.
 • Hvit må spille dynamisk og aggressivt, prøver som regel å bryte gjennom med et raskt angrep. Svarts sentrumsbønder gjør det imidlertid vanskelig for hvit å komme innpå svarts stilling, og bremser angrepet.
 • Siciliansk er en spennende og risikofylt åpning for begge sider. Hvit kan lykkes med spektakulære og brutale overfall, men kan like gjerne bli overkjørt av svarts litt tregere men kraftfulle motangrep.

Publisert i Siciliansk på 20 timer Merket med: ,