Siciliansk forsvar – Dag 1

Ok, da er det bare å begynne!

Jeg har bestilt en bok fra Amazon (det finnes ikke noe på norsk): The Sicilian (Starting Out Series)

Jeg har søkt på YouTube og funnet 4 videoer som introduserer Siciliansk forsvar uten å gå inn i spesifikke varianter. Det burde gi en god generell forståelse av hva åpningen dreier seg om, og det er en slik oversikt jeg trenger akkurat nå.

Jeg skal se gjennom hver video og notere kort hva jeg opplever som essensen. Til slutt skal jeg sammenfatte det hele og forhåpentlig ha funnet nøkkelen til å forstå (eller i hvert fall studere) Siciliansk forsvar!


Basics of the Sicilian Defense fra Howcast

 • Siciliansk forsvar er en enormt omfattende åpning.
 • Det er et av svarts sterkeste forsvar.
 • Det finnes mer enn 10 sterke variasjoner.
 • Hvit spiller e4 for å kontrollere sentrum (d5). Svart spiller c5 for å ta en annen del av sentrum (d4) – en motstrategi.
 • Hvit spiller ofte Sf3 for å forberede d4. Svart svarer gjerne d6 som hindrer d5, lager en liten bondekjede og åpner for Lc8.
 • Nå spiller hvit d4 og har hele sentrum. Svart  slå for å ikke stå dårligere.
 • Hvit slår tilbake med springeren og ser ut til å stå bedre med både bonde og offiser i sentrum, mens svart har ingenting.
 • Svart bør nå hindre c4 (Maróczy Bind) som ville gi hvit et veldig dominerende sentrum, og spiller Sf6.
 • Hvit må forsvare e4 og spiller Sc3. c4 er nå blokkert.
 • b5 har blitt et veldig interessant angrepspunkt for hvit, og svart forsvarer det med a6.
 • Herfra kan spillet ta mange retninger.

How to Play the Sicilian Defense fra Chess.com

 • Siciliansk forsvar er det mest populære svaret på 1.e4
 • Hva er poenget med 1..c5 når det ikke utvikler brikker? Jo, kontrollere d4 og hemme hvits sentrumskontroll.
 • Hvits vanligste svar er Sf3 og deretter d4. Det kalles åpen siciliansk. Hvit bytter da bort sin sentrumsbonde mot svarts c-bonde mot å få rask utvikling med angrepssjanser. Dette leder til mange kjente varianter som Najdorf, Scheveningen etc.
 • Men hvit har andre muligheter også. c3 etterfulgt av d4 søker å etablere to bønder i sentrum på tross av svarts c5. Det er en seriøs trussel som svart ikke kan stoppe.
 • Det gjelder å se både styrker og svakheter i hvert trekk. c3 blokkerer Sc3. Det kan svart utnytte ved å presse feltene e4 og d5 i stedet. Svart har to muligheter: Sf6 og d5.
 • Sf6 leder til e5, Sd5, d4, cxd4, cxd4. Hvit har sentrum, men bøndene står ikke på linje og kan lett angripes med for eksempel d6.
 • d5 må slås exd5, Dxd5. Dronningen kan komme ut fordi Sb1 er innestengt. Hvit spiller d4 og svart venter med å slå, og utvikler seg med Sf6. Det vil bli et bytte på d4 eller c5 etter hvert.
 • En annen mulighet hvit har er d3. Ikke nødvendigvis med en gang, men etter for eksempel Sc3 og g3, Lg2. Dette kalles lukket siciliansk. Hvit får terrengfordel på kongefløyen, og svart på dronningfløyen.
 • I lukket siciliansk kan svart bygge opp spenning i sentrum med e6, d5.
 • En tredje mulighet er at hvit spiller Lb5 – enten med sjakk etter d6 eller med binding etter Sc6. Det fungerer ikke mot e6, for da dytter bare svart løperen bort med a6 og b5, og får terrengfordel med tempo.

Dagens bonus

Til slutt et lynparti jeg spilte på Chess.com etter dagens studier.

Jeg var inspirert og spilte, med unntak av et par unøyaktigheter, de beste trekkene hele veien. Motspilleren gjorde flere tabber, så det ble ganske lett for meg, men jeg er uansett fornøyd med å få Siciliansk til å fungere.

Jeg var riktignok «ute av bok» allerede etter første trekk, fordi hvit spilte 2.Lc4, og det er det ingen som har nevnt i dagens videoer. Jeg blokkerte med e6 og improviserte resten i «dragestil» (g6, Lg7).

Publisert i Siciliansk på 20 timer