1.e4 c5 – Siciliansk forsvar

1...c5 Siciliansk forsvar

1…c5 Siciliansk forsvar

1…c5 kalles Siciliansk forsvar og er svarts mest populære svar på 1.e4. Alle stormestere har sine favorittlinjer i Siciliansk. Svart har gode resultater med denne åpningen, og den er årsaken til at mange hvitspillere unngår 1.e4 og heller spiller f.eks. 1.d4.

La oss se på 1…c5 i lys av åpningsprinsippene:

  • Trekket åpner for dronningen på d8, men ikke for noen lette offiserer som generelt bør ut først.
  • Bonden tar ikke et sentrumsfelt selv, men kontrollerer d4 og hindrer hvit i å gå dit.
  • Trekket bidrar ikke til svarts rokade på kongesiden og lager et hull i forsvaret på dronningsiden.

Vi ser at 1…c5 ikke er et veldig godt utviklingstrekk for svart, så effektiviteten ligger i at det ødelegger for hvit. Noen ganger er det like verdifullt.

Egenskaper

Siciliansk forsvar har vist seg i praksis å være effektivt, og er regnet som en av de mest aggressive (og sunne) åpningene for svart. Avhengig av hvits respons kan den føre til både åpne og lukkede stillinger. Alle er kompliserte, og det finnes ekstremt mye analyse og teori om åpningen. Svart har svært mange fortsettelser, og som hvitspiller må du være forberedt på alle. Det kan derfor lønne seg å styre spille bort fra de mest kjente og kjære variantene, og lede svart inn i mer ukjent terreng.

Min plan

Hvits vanligste (> 75%) respons er 2.Sf3. De fleste svartspillere har da sin favorittfortsettelse som de har brukt månedsvis på å studere i detalj. Jeg vi ikke gi dem gleden og fordelen av å bruke disse forberedelsene, og velger i stedet fortsettelsen 2.Sc3. Det er et like godt utviklingstrekk, og selv om det også er relativt vanlig så styrer det unna trendåpningene. I tredje trekk planlegger jeg å spille f4 som innleder Grand Prix Attack. Det er en aggressiv åpning for hvit som sjelden spilles på toppnivå og derfor kan komme som en overraskelse på mange Sicilianskspillere. Denne varianten er sunn, så selv om svart ikke blir overrasket gir åpningen gode angrepsmuligheter for hvit.

Publisert i Jeg spiller hvit