1.e4 c5 2.Nc3 ??? – Svarts ideer

Svart har flere muligheter i denne stillingen. Jeg spiller uansett 3.f4 i neste trekk, så det er ikke avgjørende hva svart finner på, men det får betydning senere i spillet. d4 er et viktig felt, og flere av svarts trekk planer handler om å få kontroll over det. %-andelen for hvert trekk viser hvor vanlig det er blant turneringsspillere på høyt nivå.

2...Nc6

2…Nc6

2…Nc6 (61%)

Svart følger opp 1…c5 og setter springeren bak bonden. Springeren kontrollerer de sorte feltene d4 og e5, og hindrer hvits bruk av disse. Ofte vil svart spille springeren til d4 senere, og da står den meget sterkt plassert, støttet av bonden på c5.


2...d6

2…d6

2…d6 (16%)

Svart åpner for løperen på c8. Bonden på d6 kontrollerer e5 og forsvarer samtidig bonden på c5. Sammen dekker de de sorte feltene i sentrum for svart, mens hvit kontrollerer de hvite feltene.


2...e6

2…e6

2…e6 (16%)

Svart åpner for løperen på f8 og dronningen på d8. Løperen forsvarer bonden på c5. Bonden på e6 kontrollerer feltet d5, og forbereder svarts bondefremstøt d7-d5 som i mange tilfeller er viktig. Med dette trekket varsler svart kamp om de hvite sentrumsfeltene.


2…a6 (4%) og 2…g6 (3%) er andre muligheter, men de kommer oftest inn som senere trekk.


Publisert i Jeg spiller hvit